OCR Coaches
Regler gælder primært for ELITE

Coach/træner/pacer er herefter kaldet Coach. Coaches er en naturlig del af en sport, og derfor er det også naturligt at en coach støtter sin(e) atlet(er) gennem racet.

Coaches er underlagt samme regler somen neutral tilskuer under races.

Hvilket betyder at:
Coaches må gerne VERBALT coache/rådgive/vejlede sin(e) atlet(er) ved forhindringerne og ude på ruten. Ligeså må coaches komme med motiverende tilråb og hep under racet.

Coach må IKKE:

Have nogen form for fysisk kontakt med sin(e) atlet(er) under racet, med undtagelse af ulykker.
Overskride rutemarkering/afspærring under races. Gælder også startområdet.
Befinde sig på selve ruten både ved og imellem forhindringerne.
Have nogen form for fysisk kontakt med forhindringerne.
Udvise intimiderende, truende eller provokerende adfærd overfor andre atleter eller dommere/officials.

Coach udviser god sportsmanship/fairplay, hvilket betyder:

Respekterer andre coaches.
Respekterer dommere/official og domme afsagt af disse.

Ved overtrædelse af ovenstående kan følgende sanktioner anvendes af arrangøren, ved hver enkelt forhindring/disciplin, samt efter endt race, hvilket effektueres via Officials/Dommere eller overdommer/løbsarrangør:

Advarsel: 2 advarsler til ét løb er lig med diskvalifikation af atleten.
Diskvalifikation af atlet.
Karantæne fra næste race.
Tidsstraf til den atlet som coachen overtrådte retningslinjerne til fordel for.

Officials’ hovedopgave er at sikre en fair konkurrence. De har fokus på atleten og ikke på coachen, så længe coachen står udenfor banen.

Ved utilfredshed henvises der til overdommer og/eller løbsarrangør.

Coaches skal ved ankomst henvende sig i checkin, hvor vedkommende får udleveret et ID-kort